Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Dərslikler
Мahmudzadə R.Ə., Sadıqov İ.C., İsayeva N.R. İnformatika– 7. Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik
8 Aprel , 2019
Yaşadığımız dövrü informasiya cəmiyyətinə keçid dövrü adlandırırlar. Bütün cəmiyyətlərdə olduğu kimi, informasiya cəmiyyətinin də hər bir üzvü müvafiq bilik və bacarıqlara malik olmalıdır. Bu bilik və bacarıq - lar “informasiya mədəniyyəti”, “kompyuter savadlılığı” anlayışları ilə ifadə olunur. Məktəb “İnformatika” kursunun əsas vəzifələrindən biri şa girdlərdə məhz informasiya mədəniyyətini, ən başlıcası, alqoritmik təfəkkürü formalaşdırmaqdır.
Faylı yuklə