Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Azərbaycan dilinə tərcümələr
Rihani Əmin.Seçilmiş incilər
11 Mart , 2019
Azərbaycan oxucularına təqdim olunan kitab Amerikada 20-ci əsrdə intişar tapmış ərəb məhcər ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən hesab olunan Əmin Rihaninin elmi, bədii və publisist yazılarından ibarət olan “Rīḥȃniyyȃt” külliyyatından seçilmiş incilərin azərbaycan dilinə tərcümə edilərək toplu şəklində hazırlanmış ilk məcmusudur. Ümidvaram ki, dahi mütəfəkkirin 140 illik yubileyi ərəfəsində ərsəyə gələn bu toplu Azərbaycan şərqşünaslığına qiymətli töhfə kimi geniş oxucu kütləsinin və elm mühitinin marağına səbəb olacaqdır.
Faylı yuklə