Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Azərbaycan dilinə tərcümələr
Koblandı-batır. Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı
11 Mart , 2019
Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı “Koblandı-batır” türk epik təfəkkürünün nadir incilərindən olub, baş qəhrəman Koblandının və onun silahdaşlarının yadelli işğalçılara qarşı mübarizəsini əks etdirən maraqlı abidələrdəndir. Əsərin başlıca mövzusu vətənpərvərliklə bağlı olsa da, onun ikinci qolunu saf məhəbbət motivləri təşkil edir. Eyni zamanda bu dastanda qazaxların etnik-milli düşüncəsi, psixologiyası, köçəri həyatının mənzərələri, ailə-məişət cizgiləri və s. rəngarəngliyi ilə təsvir olunmuş, epik obrazların özünəməxsusluğu görümlü təqdim olunmuşdur. Əsər Azərbaycan oxucularına ilk dəfə bu tərcümədə çatdırılır.
Faylı yuklə