Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Dilçilik
Qurbanova Gülnarə İbrahim qızı. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum
4 Mart , 2019
Dərs vəsaiti ali məktəblərin bakalavr və magistrantları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyatifənni üzrə keçilan tacrübi məşğəlalərdə istifada oluna biləcək materialların təqdim edildiyi dars vasaitinda Azərbaycan adabiyyatından bədii nümunalar geniş istifada edilmişdir.
Faylı yuklə