Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Folklor. Folklorçuluq
Miskin Abdal - Səfəvilərin böyük ideoloqu, sufi şeyxi
11 Fevral , 2019
Bu kitabda I Şah İsmayıl Xətainin mürşidi, Səfəvilər dövlətinin görkəmli ideoloqu və dövlət xadimi, tanınmış diplomat, hərbi sərkərdə, təsəvvüf mütəfəkkiri, filosof, sufi şair, ozandan aşığa, qopuzdan saza keçidin banisi, Haqq aşiqliyi (Haqq aşıqlığı) sənətinin əsasını qoymuş, çoxsaylı sufi-təsəvvüf musiqiləri – aşıq havalarının müəllifi, Qeyb Ərəni (Ricalül-Qeyb), Pir, Övliya, Allahdan əta edilmiş böyük möcüzələr, kəramətlər, fəzilətlər və müqəddəs «Ocaq» sahibi, tarixi şəxsiyyət, 1430-1535-ci illərdə yaşamış, bəşəriyyətin beşiyi, tarixi Oğuz yurdu – Göyçə mahalının Zərgərli (Sarıyaqub) kəndindən olan Miskin Abdalın – Seyyid Hüseyn Məhəmməd oğlunun həyatı haqqında məlumat, böyük ədibin indiyədək toplanılmış şeirləri, onun haqqında özünün sağlığında və ya vəfatından sonra sufi aşiqləri tərəfindən yaradılmış «Miskin Abdal və Sənubər», «Miskin Abdal və Şah İsmayıl» dastanları, habelə özü tərəfindən yaradılmış «Aslan şah və İbrahim» və «Yetim Hüseyn» dastanları» toplanmışdır.
Faylı yuklə