Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Ulu öndər Heydər Əliyev.
Səfərli Fəxrəddin. Heydər Əliyev irsi - əbədiyaşar təlim
5 Noyabr , 2018
Monoqrafiyada xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif məqamlarından bəhs edilir. Həmçinin, əsərdə muxtariyyət ərəfəsində Naxçıvanda ictim ai-siyasi vəziyyət, bu zaman bölgənin erməni işğalından qorunmasında əhalinin rolu, Zəngəzurun Ermənistana verilməsi ilə Naxçıvanın blokadasının başlanması, ərazinin tarixi coğrafiyası,m illi dəyərlərimiz və sair m əsələlər şərh olunur. M onoqrafiyadan Heydər Əliyev irsinin və Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarix və mədəniyyətinin tədqiqi ilə məşğul olan tədqiqatçılar, magistrlər, doktorantlar faydalana bilərlər.
Faylı yuklə