Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

H
Hüseynzadə Rafiq Məhəmməd oğlu. Bu günümdən sabahıma xatirə
4 Oktyabr , 2018
Bu kitabda, Səfəvilərin böyük dövlət xadimi, Şah İsmayıl Xətainin mürşidi, dövrünün tanınmış diplomatı, sərkərdə, təsəvvüf mütəfəkkiri, sufi şair, Haqq aşiqliyi (aşıqlıq) sənətinin əsasını qoymuş, Qeyb Ərəni («Ricalül qeyb»), Pir, Övliya, Allahdan əta edilmiş böyük möcuzələr, kəramətlər, müqəddəs «Ocaq» sahibi, tarixi şəxsiyyət, 1430-1535-ci illərdə yaşamış, bəşəriyyətin beşiyi, tarixi Oğuz yurdu - Göyçə mahalından olan Miskin Abdalın (Hüseyn Məhəmməd oğlunun) «Şadmanlı» oğul nəslinin layiqli nümayəndəsi, 1948-1971-ci illərdə yaşamış istedadlı cərrah həkim-onkoloq Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadənin zəngin şeriyyət dünyasının dəyərli inciləri - sağlığında nəşr olunmuş, həmçinin əlyazma şəklində olan şeirləri toplanılmışdır.
Faylı yuklə