Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

İctimai elmlər bütövlükdə
Vahidov Fazil , Ağayev Tahir. Sosiologiya
1 Oktyabr , 2018
Dərs vəsaitində sosiologiyanın nəzəri problemləri, həyatımızın yeni sosial hadisə və prosesləri, habelə müasir nəzəri tədqiqatların nəticələri ö/ əksini tapmışdır. Vəsait ali məktəblərin tələbələri, habelə sosiologiya elminin problemlərinə maraq göstərən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Faylı yuklə