Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Din. Mistika. Azad düşüncə
İsmayılov Gündüz Tolerantlıq: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz
28 Sentyabr , 2018
Kitabda tolerantlıqdan, xüsusilə onun mahiyyətindən və tarixindən, eləcə də tolerantlığa dair beynəlxalq sənədlərdən geniş bəhs olunmuş və qloballaşma dövründə dini dözümlülüyü zəruri edən şərtlər ətraflı izah edilmişdir. Eyni zamanda Azərbaycanın tolerantlıq tarixi, xalqımızın tolerantlığının səbəbləri, buna zəmin yaradan əsas amillər araşdırılmış, ən mükəmməl tolerantlıq nümunələri təqdim olunmuşdur. Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dini dözümlülük ənənələrinin, dinlərarası dialoqun bərpası, təbliği və təşviqi istiqamətində Azərbaycan hökumətinin ölkə daxilinə və beynəlxalq aləmə yönəlik fəaliyyəti kitabda geniş işıqlandırılmışdır. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur
Faylı yuklə