Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Fizika- riyaziyyat elmləri
Riyazi Fizika. Diferensial tənliklər
20 Sentyabr , 2018
Riyazi Fizika diferensial tənliklər kitabı Xüsusi törəməli tənliklər, Sərhəd məsələsi, Dalğa tənliyi üçün koşi məsələsi, Dalğa tənliyi üçün qarişiq məsələ, Istilikkeçirmə tənliyi, Harmonik funksiyalar, Dirixle və neyman məsələləri, Potensiallar nəzəriyyəsi, Potensiallarin köməyilə sərhəd məsələlərinin həlli mövzularını əhatə edir.
Faylı yuklə