Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Texnika. Texniki elmlər
Şirzadov Fərhad Məhəmməd oğlu. Tribologiyanın əsasları
29 Avqust , 2018
Dərs vəsaiti 050630 – “Mexanika mühəndisliyi” ixtisası (proqramı) üzrə bakalavr hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuş, “Tribologiyanin əsaslari” fənninin tədris proqramına müvafiq olaraq yazılmışdır. Dərs vəsaitində tribotexniki sistemlər, bu sistemlərdə baş verən sürtünmə, yeyilmə və yağlama prosesləri, proseslərin tədqiqi metodikası və texnikası, tribotexniki materiallar haqda məlumat verilmişdir. Kitabda müasir nəzəri və təcrübi biliklərin tədrisi nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da texniki elmlər sahəsində təhsil alan və işləyən oxucular üçün tövsiyyə oluna bilər. Dərs vəsaiti Bakı Mühəndislik Universitinein “Mexanika Mühəndisliyi” kafedrasında hazırlanmışdır.
Faylı yuklə