Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Texnika. Texniki elmlər
Şirzadov Fərhad Məhəmməd oğlu. Tribotexniki avadanlıqlar və vasitələr
29 Avqust , 2018
Dərs vəsaiti 050630 – “Mexanika mühəndisliyi” ixtisası (proqramı) üzrə bakalavr hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuş, “Tribotexniki avadanlıq və vasitələr” fənninin tədris proqramına müvafiq olaraq yazılmışdır. Burada tribotexniki səthlər almaq üçün tribotexniki avadanlıq və vasitələr haqqında məlumatlar verilmiş, aparılmış eksperimentlərin nəticələri qiymətləndirilmiş və üsulların tətbiqinin aktuallığı əsaslandırılmışdır. Kitab maşınqayırma və materiallar texnologiyası istiqamətində təhsil alan və işləyən oxucular üçün tövsiyyə oluna bilər. Dərs vəsaiti Bakı Mühəndislik Universitinein “Mexanika Mühəndisliyi” kafedrasında hazırlanmışdır.
Faylı yuklə