Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Kütləvi informasiya vasitələri. Kitab işi
Ənənəvi mediadan internet mediaya doğru: problemlər, çağırışlar
24 Avqust , 2018
Əsərdə müasir dövrdə informasiya texnologıyuarının inkişafı nəticəsində ənənəvi medianın öz yerini yeni media formatlarına veıın.ısı problemi müxtəlif istiqamətlərdən nəzərdə keçirilir. Mrıasır dovrun çağırışlarına uyğun olıın bu dəyişikliklərin ozıı ıl.ı yə tirmiş olduğu müsbət və mənfi tendensiyalar fərqli yenlərdən nəzərdən keçirdir : tsər jurnalistika sahəsində araşdırma aparan tədqiqatçılar, bu ıxlıs.ıs tızrə təhsil əlan tələbə və magistrlar, həm də geniş oxucu kütləsi uçun nəzərdə tutulur
Faylı yuklə