Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Folklor. Folklorçuluq
Hacıyeva Səadət. Nanaylı-halaylı dünyam
24 Avqust , 2018
Bu kitabda Ağbaba bölgəsinin etnoqrafiyasını əks etdirən materiallar (“Xıdır Nəbi”, “Qızlar bayramı”, “Ramazan bayramı”, “Qurban bayramı”, toy mərasimi və b.), bölgənin folklorundan örnəklər (alqışlar, qarğışlar, nağıllar, rəvayətlər, vəsfi-hallar, nanaylar, nazlamalar, oxşamalar və b.) toplanmışdır. Kitabda həmçinin müəllifin toplayıb yazıya aldığı örnəklərlə bərabər bayatıları, şeirləri, bir poeması və xatirələri də verilib. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Faylı yuklə