Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

M
Məmmədov Vaqif. Seçilmiş əsərləri: III cild
8 Avqust , 2018
Kitaba şairin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirləri daxil edilmişdir. Xalqımızın tarixi keçmişi, torpaq, vətən sevgisi, təmiz məhəbbət və həyat haqqındakı poetik düşüncələr bu şeirlərin başlıca mövzularıdır. Bu cilddə “Sözlü-nəğməli diyar”, “Qatar olan ömrümüz”, “Sənin dünyan, mənim dünyam”, “Qoşayarpaq misralar ”, “Şərəfli bir ömür qoyub gedirəm ” və başqa şeirlər silsiləsi toplanmışdır. Seçim zamanı poetik nümunələrin mövzu, ideya-məzmun, vəzn vəjanr müxtəlifliyi də nəzərə alınmışdır.
Faylı yuklə