Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid ədəbiyyat /xarici dillərə tərcumə/
Gurcam Bulent.Haut-Karabakh: terre occupee
19 Aprel , 2018
Ce livre est publiö avec le soutient de la «Maison d'Azerbaidjan- Belgique» dans le but de faire connaitre notre tragedie par le monde. La plupart des informations sont tirees des archives de la Commission d'Etat de la Republique d'Azerbaidjan pour les prisonniers de guerre, les otages et les portes disparus (Əsir, İtkin və Girov götürülmüş şəxslərlə İş Üzrə Dövlət Komitəsi).
Faylı yuklə