Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid ədəbiyyat
Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu. Dağlıq Qarabağ gerçəklikləri: soyqırımı, terror, deportasiya, işğal
19 Aprel , 2018
Kitabda bütöv X X yüzillik ərzində Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları, separatizm tarixi obyektiv təhlil edilmiş, havadarlarına arxalanaraq ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımı, qanlı terror əməlləri izlənmiş, torpaqlarımızın işğalı, xalqı­ mızın başına gətirilən misli görünməyən faciələr, yerli Azəri-Türklərinin öz dədə-baba yurdlarından didərgin düşməsi, deportasiyaya məruz qalması, çətin qaçqınlıq və köçkünlük həyatını yaşamağa məcbur edilm əsi kimi acı gerçəkliklər tədqiq edilmişdir.
Faylı yuklə