Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq, Biblioqrafiyaşünaslıq. Biblioqrafiya
Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət(2008-2013).2 cilddə. 1-ci cild.
1 Mart , 2018

Kitab Azərbaycan xalqının tarixini öyrənənlər üçün zəngin məlumat mənbəyidir.

Qəbullar, nitqlər, çıxışlar, görüş və mərasimlər səfərlər və müsahibələr.


Faylı yuklə