Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq, Biblioqrafiyaşünaslıq. Biblioqrafiya
Azərbaycan kitabxanalrı moderinləşmə yolarında
1 Mart , 2018

(sorğu materialları əsasında)

Təqdim olunan bu kitab informasiya cəmiyyətinin əsas xüsusiyyətləri və bu prosesdə kitabxanaların mürəkkəb rolundan bəhs edir.Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanın  kitabxana sektpronda müsbət dəyişikliklər baş vermişdir. Kitabxanalrımız informasiya müəssələrinə çevrilərək yeni iş üsulları tətbiq edirlər. Bu proseslər aparılan sorğu çərçivəsində müəyyənləşdirilmişdir. Araşdırmanın gedişində cəmiyyətdə oxucuların mütaliəyə münasibəti, kitabxanaçıların və kitabxana rəhbərlərinin fikirləri öyrənilmişdir. Tədqiqat ictimaiyyətdə və dövlət prqanlarında böyük marağa səbəb olmuşdur.Faylı yuklə