Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq, Biblioqrafiyaşünaslıq. Biblioqrafiya
RƏQƏMLƏŞDİRMƏ: AVROPA MUZEYLƏRİ, ARXİVLƏRİ VƏ KİTABXANALARI ÜÇÜN STANDARTLAR LANDŞAFTI
1 Mart , 2018
Rəqəmləşdirmə: Avropa muzeyləri, arxivləri və kitabxanaları üçün standartlar landşaftı ATHENA layihəsinin 3-cü “Standartların tədqiqi və tövsiyələr hazırlanması” İşçi qrupunun nəşri Mətni hazırlayanlar: Gordon McKenna, Collections Trust (UK); Chris De Loof, Royal Museums of Art and History (Belgium). ATHENA layihəsinin hesabatının tərkib hissəsi olan bu kitabçanın mətni ATHENA layihəsinin tərəfdaşlarının ATHENA layihəsində hazırlanmış servis xidmətləri vasitəsilə Europeana Avropa rəqəmsal kitabxanasına təqdim etdikləri informasiya resurslarının təhlilinə əsaslanır. ATHENA layihəsinin baş əlaqələndiricisi Rossella Caffo Mətn Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike License1 lisenziyasının şərtləri daxilində qeyri-kommersiya məqsədləri ilə istifadə üçün, müəlliflik göstərilmək şərti ilə əlyetərlidir. Mətnin yayılmasına, surətinin çıxarılmasına və modifikasiya edilməsinə bu şərtlə icazə verilir ki, modifikasiya edilmiş əsərlər də həmin lisenziyanın bütün müddəalarına riayət edilməklə yayılsın. CC-BY-NC-SA (?) @ (3) Azərbaycan dilində nəşr Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə hazırlanmışdır. Tərcümə: O.Qəbələli Rəyçi: M.Əhmədov Məsləhətçi: L.Məmmədova
Faylı yuklə