Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq, Biblioqrafiyaşünaslıq. Biblioqrafiya
KİTABXANA-İNFORMASİYA TERMİNLƏRİNİN QISA LÜĞƏTİ
1 Mart , 2018
Kitabxana-informasiya sahəsinə dair ənənəvi terminlərlə yanaşı son zamanlar yeni terminlər də yaranmışdır. Kitabxanaların beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı, kitabxanalarda informasiya texnologiyalarının tətbiqi bu sahədə yeni terminlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu lüğət kitabxanaçılara sahəyə aid yeni sözlər haqqında bilgilərini zənginləşdirməyə və yeni texnologiyaların kitabxana-informasiya sahəsində tətbiqi üçün geniş imkanlar yaradacaqdır. Vəsait tabeliyindən asılı olmayaraq respublikanın bütün kitabxana mütəxəssisləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Faylı yuklə