Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Dərslikler
Afaq Əsgərova. Oğuznamənin dili
29 Yanvar , 2019
Kitabda XVI-XVII əsrdə yazıya alınmış şifahi ədəbi dil abidəsi olan “Oğuznamə”nin lüğət tərkibi leksik-semantik cəhətdən təhlil olunmuş, leksika və frazeologiyası sistemli şəkildə linqvistik təhlilə cəlb olunaraq ədəbi dil tarixində mövqeyi müəyyənləşdirilmişdir. Dərs vəsaiti filologiya fakültəsinin müəllim və tələbələri, magıstrlər, dilçi mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitab barəsində öz qeyd və təkliflərini çatdıracaq oxuculara qabaqcadan minnətdarlığımızı bildiririk.
Faylı yuklə