Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

M
Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri: II kitab
18 Yanvar , 2018
Görkəmli ədibimiz Mir Cəlalın bu kitaba daxil edilmiş “ Bir gəncin manifesti” əsəri Azərbaycan romanının ən gözəl nümunələrindəndir. Roman Azərbaycanda baş verən vətəndaş müharibəsinə həsr olunmuşdur. Əsərin əsas qəhrəmanları bir ailənin üzvü olan Mərdan, Sona və Bahar əslində o zamankı Azərbaycan kəndlisinin ümumiləşdirilmiş canlı, bədii obrazlarıdır. Bu romanda azadlıq və istiqlal uğrunda həyatını qurban verməyə hazır olan insanların böyük vətənpərvərliyi, qəhrəmanlığı coşqun romantik pafosla bədii təcəssümünü tapmışdır. Həmin illərin günahsız qurbanlarından olan balaca Baharın faciəli ölümü isə xüsusilə təsirli göstərilmişdir. Mir Cəlalın zox zəngin hekayə yaradıcılığından bu kitabda da bir sıra nü­ munələr verilmişdir. “İclas qurusu”, “Özündən naxoş”, “Gərək olar”, "Plovdan sonra” və başqa hekayələrində ədibin tənqidi gülüşün müxtəlif formalarından yerli-yerində, böyük sərrastlıqla istifadə etmək məharəti diqqəti cəlb edir.
Our outstanding author Mir Jalal’s Manifesto of a Young Man, which is included in this book, is one of Azerbaijan’s finest novels. It is set during the civil war in Azerbaijan. The novel’s main heroes. Mardan, Sona and Bahar, are all members of one family and are typical characters from the era of agricultural collectivization in Azerbaijan. The great patriotism and heroism of people ready to sacrifice their lives for freedom and independence are depicted in this novel with passionate, romantic pathos. The tragic death of young Bahar, an innocent victim of those years, is very movingly described. This book contains several examples of Mir Jalal’s rich body of work. Dried Up in Meetings, Sick of Oneself, It Will Bc Needed, After Pilau and other stories make skilful use of different forms of literary satire with great accuracy and detail.
Faylı yuklə