Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Kütləvi informasiya vasitələri. Kitab işi
Niftiyev Niyaz Məmmədəli oğlu. Mətbuatda multikulturalizm: Azərbaycan və dünya təcrübəsi
4 Yanvar , 2018
Kitabda Azərbaycan mətbuatı tarixində multikultural nəşrlər araşdırlıb. Azərbaycanda yaşayan xalqlara ölkə KİV-in münasibəti öyrənilib, verilən yazılar monitorinq olunub, onların statistikası aparılıb. Milli azlıqların mətbuat tarixi araşdırılıb, bu sahədə mövcud olan beynəlxalq konvensiyalardan nümuələr göstərilib, dünya təcrübəsindən bəzi seçmələr verilib. Kitab geniú oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulub. Kitabdan multikulturalizmin tədris olunduğu universitetlərin tələbələri və bu sahə ilə məşğul olan jurnalistlər faydalana bilərlər.
Faylı yuklə