Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

A
Azərbaycan nəsri antologiyası: II cild
29 Yanvar , 2019
Kitabda XX əsrin əvəlləri Aərbaycan nəsrının  nümayəndələrində Cəlil  Məmmədquluzadə,  Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev, Abbas Səhhət, Süleyman Sani Axundov, Sultanməcid Qənizadə, İbrahim bəy Musabəyov,  Abdulla Şaiq,  Əlabbas Müznib, Abdulla bəy Divanbəyoğlu, Yusif Vəzir Çəmənzaminli və Cəfər Cabbarlmın nəsr əsərlərindən nümunələr verilmişdir.
Faylı yuklə