Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

İctimai elmlər bütövlükdə
Sosiologiya
6 Dekabr , 2017
Dərslik respublika ali m əktəblərinin aşağıdakı müəlliflər kolektivi tərəfindən hazırlanm ışdır/ Dosent, f.e.n. Vahidov F.Q. Ön söz və Fəsil I; dos. f.e.n. Ağayev T.B., Fəsil V, XIII; dos. f.e.n. Teymurlu M.Ə., dos. f.e.n. Abdiyeva Ə.M., müəllim, f.e.n. Şirinova N.F. Fəsil IV, XI, XIV, XV; dos. f.e.n. Əliyev S.H. Fəsil VI, X; dos. i.e.n. Kərimov Ə.H. fəsil VIII, IX; dos. f.e.n. Rüstəmov A.S. Fəsil II; dos. f.e.n. Məmmədov H.Q. Fəsil III, XVIII; dos. f.e.n. İsmayılov D.Y. Fəsil VII; dos.f.e.n. Mahmudov M.Ə. fəsil XII; dos. f.e.n. Zeynalov E.G.; dos. f.e.n. Hüseynov H.F., dos. f.e.n. İsmayılov Ş.M. Fəsil III, IV, XVII; baş müəllim, f.e.n. Məmmədova A.N. XVI; dos. f.e.n. Əliyev T.M., Məmmədov E.H. Fəsil VIII, XVII.  Dərslik ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbələri, aspirant və müəllimləri, habelə ümumi sosiologiya elmini müstə­ qil öyrənənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Faylı yuklə