Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Din. Mistika. Azad düşüncə
Oruc ilahi ziyafət
19 İyun , 2017
Bax, bütün bu mənəvi və cismani xeyirlərinə görə oruc, İlahi hədiyyədir. Burada yalnız bircə məqamı xatırlatmaq istərdik ki, orucun çox sayda faydalarına - onun istər cismi, istərsə də ruhi və mənəvi xeyirlərinə rəğmən müsəlman bu ibadəti bütün başqa ibadətlər kimi ilk növbədə Allahın vacib buyurduğu üçün, Onun əmrinə itaət edib Ona yaxınlaşmaq, yəni kamilləşmək üçün yerinə yetirməlidir