Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

O
Ordubadi Salik. "Gülşəni-vəhdət": divan: I cild
8 May , 2017
Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Azərbaycan ədəbiyyatı» kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru Əsgər Nadir oğlu Qədimovun çapa hazırladığı Salik Ordubadinin «Gülşəni-vəhdət» divanı Azərbaycanda ilk dəfədir çap olunur. Əsgər Qədimov 2001-ci ildə Salik Ordubadinin külliyyatını əski əlifba ilə Təbrizdə nəşr etdirmişdir. «Divani - Salik Ordubadi» adlı həmin divanda Salikin Azərbaycan və fars dillərində olan bütöv ədəbi irsi çap olunmuşdur. Oxuculara təqdim olunan bu divanda Salik Ordubadinin yalnız Azərbaycan türkcəsində qələmə aldığı əsərləri verilmişdir.
Faylı yuklə