Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Kütləvi informasiya vasitələri. Kitab işi
Quliyev Vilayət. "Füyuzat"ın iki yazarı
14 Aprel , 2017
“Füyuzat”ın iki yazarı” kitabında milli mətbuatımızda özünəməxsus yer tutan məcmuənin biri-birindən fərqli, lakin eyni dərəcədə məhsuldar və fəal iki yazarı – Krım türkü Asan Səbri Ayvazov (1878-1938) və Anadolu türkü Əhməd Kamal Akünal (1873-1942) haqqında əksər qismi milli ədəbiyyatşünaslığımızda yeni olan fakt və sənədlər əsasında söz açılır. Onların yalnız jurnalla bağlı fəaliyyəti izlənilmir, həm də bütünlükdə ömür yollarına və ədəbi fəaliyyətlərinə işıq tutulur. Kitab filoloqlar, tarixçilər, mətbuat tarixinin tədqiqatçıları, habelə geniş oxucu kütləsi üçün maraq doğura bilər.
Faylı yuklə