Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Texnika. Texniki elmlər
Məmmədov Fuad Faiq oğlu. Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları
2 Mart , 2017
Monoqrafiyada günəş enerjisindən istifadə edilmə üsulları ilə yanaşı respublikada ilk dəfə olaraq işlənib hazırlanmış müxtəlif təyinatlı günəş energetik qurğuları haqqında geniş məlumat verilmişdir. Burada başlıca olaraq, günəş enerjisinin istilik, elektrik və mexaniki enerjiyə çevrilmə yolları və bu məqsədlə istifadə olunan energetik qurğuların iş prinsipi, texniki, istilik-energetik və iqtisadi paramertlərinin təyin edilməsindən bəhs edilir. Azərbaycanın günəş enerjisi potensialı günəş radiasiyalarının növləri üçün xəritələr şəklində tərtib edilərək verilmişdir. Təqdim olunan monoqrafiya günəş energetikası sahəsində respublikada hazırlanmış ilk dərs vəsaitidir. Monoqrafiyadan alimlər, elmi işçilər, doktorantlar, mühəndislər, müəllimlər, tələbələr və s. istifadə edə bilərlər.
Faylı yuklə