Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

İqtisadiyyat. İqtisadiyyat elmləri
Mehdiyev Xəyyam Osman oğlu. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına retrospektiv baxış: müqayisəli təhlil: I kitab
9 Fevral , 2017
Bu kitab Azərbaycanın sovet və müstəqillik dövründə sosial-iqtisadi inkişafına retrospektiv bir baxışdır. Kitabda təhlil olunan materiallar Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən bazar islahatlarının sosial-iqtisadi nəticələrinin müasir qiymətləndirilməsi baxımından da aktualdır. Təqdim etdiyimiz nəşri ağ kitab da saymaq olar. Bu, o deməkdir ki, burada daha çox müəllifin fikirləri və rəyləri deyil, faktiki materiallara üstünlük verilmişdir. Bunları əyani təsvir etmək üçün müəllif, rəsmi statistik məlumatlar əsasında 100-dən artıq qrafik və cədvəl tərtib etməklə, Azərbaycan iqtisadiyyatının ümumi mənzərəsini verməyə çalışmışdır. Kitab Azərbaycanın keçmişi və gələcəyi haqqında düşünən hər kəs üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Faylı yuklə