Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Texnika. Texniki elmlər
Məmmədov Fuad Faiq oğlu, Səmədova Ülviyyə Fikrət qızı, Hüseynov Qafar Möhsün oğlu. Günəş energetikası terminləri lüğəti
31 Yanvar , 2017
Təqdim olunan lüğət Günəş Energetikası sahəsində Respublikada XX əsrin 50 – 60 – cı illərindən başlayaraq indiyə qədər davam etdirilən elmi-tədqiqat işlərinin nəticəsində ərsəyə gəlmişdir. Lüğətdən alimlər, elmi işçilər, mühəndislər, aspirantlar, müəllimlər, tələbələr, tərcüməçilər və s. istifadə edə bilərlər.
Faylı yuklə